Levon Vartuhyan Ermeni İlköğretim Okulu

Emin Molla Sok. No. 6, 34093 Topkapı
Kurucu temsilcisi: Dr. Yetvart Harput Müdür: Anita Tumayan
Tel.: (0212) 531-9891, (0212) 532-2237
E-mail: topkapilevon@hotmail.com Web Sitesi:

Topkapı’da 1832’den önce bir mahalle mektebi (tıbradun) bulunmaktaydı. Çünkü, 1820’de Yezegiel, 1825’te ise Pastör Minas isimli öğretmenlere rastlıyoruz. Yeni okulun temeli 1834’te atılır. 1840’ta Levonyan şirketi okulun eğitim seviyesinin yükselmesine katkıda bulunduğundan okul Levonyan olarak anılmaya başlar.

1864’te Vartuhi isimli bir müdirenin öncülüğünde bir kız okulu da açılarak önceleri “Diruhyan Okulu” ismiyle anılır. Ancak, daha sonra okulun sevilmiş olan ilk müdiresine ithaf edilerek “Vartuhyan” ismiyle anılır. 1894’te bu iki okul tek bir binada birleşerek “Levon-Vartuhyan Okulu” olarak anılır. 1898’de ise bir anasınıfı eklenir.

Okul halen anasınıfı, ilk ve orta okul bölümleriyle faaliyet göstermektedir.