TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ MESROB II HAZRETLERİ VEFAT ETTİ

Kategori: Cemaat,Cismani,Dini,Dinlerarası,Ekümenik,Kilise

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ MESROB II HAZRETLERİ VEFAT ETTİ

mesrob-badriark

 

Türkiye Ermenileri’nin 84ncü Patriği Mesrob II Hazretleri 8 Mart 2019, Cuma, saat 12.15’te sekiz yıldır tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde vefat etti. On yılı aşkın bir süredir iş göremez durumda bulunan Sayın Patriğin vefatı cemaati ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhum Patrik müteveffa Patrik Şnorhk Hazretleri tarafından rahip takdis edilmiş ve takdisini müteakiben Patriklik Makamı’nın idari işlerinde aktif görevlerde bulunmuştu.

 

14 Ekim 1998 tarihinde Patrik seçilen Mesrob II selefi bulunan müteveffa Patrik Karekin II Hazretleri’nin yakın mesai arkadaşı idi. Patrik seçilmesinden önce çocuklar ile gençler için ve ayrıca yeni ruhaniler hazırlanması yönünde başlatmış olduğu çalışmaları patriklik döneminde de sürdürmüştür.

 

Cemaat içi faaliyetlerinin yanı sıra Patriklik Makamı’nı ve cemaati yabancılar nezdinde tanıtmak amacıyla aktif girişimlerde bulunmuştu. Kişisel ilişkilerini kullanarak Patrikliği yerel basın çevrelerine en iyi şekilde tanıtmıştır. Ruhani Meclis ve Cemaat Vakıf Yöneticileri’nden aldığı yetki ile çeşitli Avrupa Merkezleri’nde görüşmelerde bulunarak Cemaat adına, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde destek faaliyetlerinde bulunmuştur.

Cemaatinin hak ve menfaatlerini gözetmiş ve onları korumuştur. Ermeni Kilisesi idari yapısı çerçevesinde Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin konumunu gözetmiş, diğer Patriklik Makamlarıyla geleneksel bağları sürdürmüştür. Kendisi ile aktif faaliyetlerde bulunan Kiliseler ve Dinler arası çevreler de bu önemli Patriğin vefatından dolayı derin üzüntü duymaktadırlar.

 

Bu acı kayıp vesilesi ile Patriklik Makamı Ruhani Meclisi 9 Mart 2019 tarihli olağanüstü oturumunda uğurlama töreni ile ilgili konuları değerlendirecektir.

 

Patrik Mesrob II Hazretleri’nin vefatıyla ilgili Ermeni Kilisesi’nin Patriklik Makamları’na gerekli bilgi verilmiştir.

 

Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan taziyeleri her gün saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Patriklik salonunda kabul edecektir.