YENİ YAYINLANAN BEŞİKTAŞ ANI KİTABININ İLK NÜSHASI KADASETLİ PATRİK HAZRETLERİNE TAKDİM EDİLDİ

Kategori: Bülten,Cemaat,Dini,Kilise

01

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 23 Şubat 2021, Salı günü, Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan’ı, S. Takavor Kilisesi Vaizi Rahip Harutyun Damadyan’ı, Beşiktaş S. Asdvadzadzin Kilisesi Din Görevlisi Kd. Peder Sarkis Kuyumcuyan’ı, Naregatsi Korosu Başmugannisi Diyakos Arman Maraşlıyan ve Kilise Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Hayazad Gazeroğlu’nu, Patrikhane’de kabul etti.

Ziyaretçiler, Kadasetli Patrik Hazretleri’ne olan vefa borçlarını ifa etmek için Beşiktaş Kilisesi adına Patrikhane’de bulunduklarını belirttiler. Kd. Peder Krikor Damadyan’ın kaleme aldığı “Huşamadyan Beşiktaşi” (Beşiktaş Anı Kitabı) kitabının yayınlanması büyük bir sevinç kaynağıydı. Ziyaretçiler öncelikli olarak, Patrik Hazretleri’ne kitabın yazarı tarafından imzalanmış ilk nüshasını Patrik Hazretleri’ne takdim ettiler. Daha sonra, kitabı Patriklik Beratı’yla onurlandırdığı için Patrik Hazretleri’ne özel olarak teşekkür ettiler. Ziyaretçiler bu vesileyle, kitabın başlangıç noktası, gelişimi ve yayına hazırlık evreleri hakkında bilgiler sundular. Bunun yanı sıra, kiliseyle ilgili anıları, diyakosluk döneminde Beşiktaş’ta da hizmet etmiş olan Ruhani Önderimiz ile paylaştılar. Beşiktaş Ailesi’nin temsilcileri, Patrik Hazretleri’nin huzurunda kitabı kaleme alan Peder Krikor’a ve yayına hazırlanmasında hizmet eden Rahip Harutyun’a teşekkür ettiler.

Besiktas 2

Patrik Hazretleri, öncelikli olarak Beşiktaş Anı Kitabı’nın yayınlanması münasebetiyle memnuniyetini belirtti. Bu eser, tarihi değeri olan ve gelecek nesillere ışık tutacak bir çalışmaydı. Yakın tarihimizde, başka kiliselerde de benzer çalışmalar yürütülmüş ve çalışmalar sayesinde geçmişin ışığı günümüzü aydınlatmaktaydı.

Dış görünüşü ve harika mimarisiyle, dünya çapında üne kavuşmuş Başiktaş Kilisesi, bu kitap sayesinde daha geniş kitlelere hitap edecekti. Patrik Hazretleri bu bağlamda, Kd. Peder Krikor hakkında övgüyle bahsederken, yeni yayınlanan bu eserle, yazarın geçmişteki çalışmalarına bir halka daha eklendiğini vurguladı. Patrik Hazretleri aynı zamanda Beşiktaş Kilisesi’ni ve hizmet edenleri överken, çalışmalarında başarılar diledi.

Patrik Hazretleri, son olarak, bu kitaba bir tanıtım günü düzenlenmesi önerisinde bulundu. Ziyaretçiler bu doğrultuda Rahip Harutyun önderliğinde bir komisyonun çalışmaya başladığını ve Surp Zadik Yortusu’nu takip eden günlerde, Kadasetli Patrik Hazretleri’nin de yüksek himayelerinde kitap tanıtım günü düzenlemeyi planladıklarını belirttiler. Coronavirüs Pandemi sürecinin seyri de göz önünde bulundurularak, gelişmeler hakkında ilerleyen zamanlarda bilgi verilecektir.

Ziyaret sonunda, ziyaretçiler sıcak kabulü münasebetiyle Patrik Hazretleri’ne teşekkür ettiler.

 

  • 01
  • Besiktas 3
  • besiktas 4
  • Besiktas 2