ZORUNLU AÇIKLAMA

Kategori: Bülten

Annesi bulunduğum Türkiye Ermenileri 84. Patriği Başepiskopos Mesrop Mutafyan uzunca bir süredir amansız bir hastalığın pençesindedir. Yaklaşık on yıllık bu süreç, kuşkusuz, beni ve tüm ailemi ileri derecede yıpratmış bulunmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse, metanetimizi ve dayanma gücümüzü Kutsal Ruh’tan almaktayız. En büyük manevi desteğimiz cemaatimiz mensuplarının ve Ermeni Kilisesi inananlarının oğlum olan Kadasetli Patrik Hazretleri için Yüce Allah’a dua ettiğini bilmektir. O’na karşı sergilenen bu sevecen tavır en büyük tesellimizdir.
Bu zorunlu açıklamayı son günlerde kitle iletişim araçlarında yankı bulmuş olan bazı haberleri dikkate alarak yapmayı uygun görmüş bulunmaktayım. Benim de dolaylı olarak, yani kitle iletişim araçlarından vakıf olmuş olduğum üzere, cemaatimizin birkaç mensubu yargı makamlarımız nezdinde Kadasetli Patrik Hazretlari’ne vasi belirlenmesi için başvuruda bulunmuşlardır. Vasi adayı olarak da şahsım önerilmektedir. Öncelikle belirtmek isterim ki, tamamen bireysel bu girişimden kesinlikle haberdar olmadığım gibi, muvaffakat vermiş olmam da söz konusu değildir. Öte yandan, Kadasetli Patrik Hazretleri’nin ağır sağlık durumuna bağlı olarak göğüs germeye çalıştığımız mevcut dramatik ortamda bu tür girişimler bizleri hem şaşırtmakta, hem de çok üzmektedir. Seksenli yaşlarımda karşı karşıya bulunduğum büyük duygusal sarsıntıyı dengelemeye çabalarken, bilgim dahi olmadan bu tip gelişmelerin içinde adımın geçmesi ve girişimlerde bulunmaları, en hafif ifadeyle, beni ve ailemi gerçekten yaralamaktadır.
Bugün varmış olduğumuz noktada ifade etmek isterim ki, bir dini önderin kişiliği ve hukuku ailesinden de önce, başında bulunduğu Makam’a ait addedilir. Bu ailenin devre dışı olduğu anlamına gelmez, ancak mevcut durumda Kadasetli Patrik Hazretleri’nin hukuku ve kendisine gösterilen özenin tasarrufu öncelikle Patriklik Makamı’nın uhdesindedir. Toplumsal yaşantımızdaki tüm sorunların çözümü ilkesel temelde cemaatimizin birliğiyle doğru orantılıdır. Herkesin malumu olduğu üzere, patrik seçimi süreci cemaatimizde bir konsensüs sağlanamaması nedeniyle çıkmaza girmiştir. En yüzeysel yaklaşımla, yeni patriğimizin Patriklik Makamı’nın iradesinden bağımsız bir şekilde, ya da Patrikhanemiz’in öngörülerinin dışında bir süreçle seçilebileceğini var saymak abesle iştigaldir. Bu bağlamda, patriklik seçimi meselesinin cemaatimiz dahilinde nüfuz mücadelelerine alet edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Bilgimiz dışında adımızı kullanmak suretiyle sergilenen manipülatif tavırların ise bizi son derece üzdüğünü bu aşamada cemaatimizle paylaşmak durumundayız. Oğlum olan Kadasetli Patrik Hazretleri’nin benzer açmazların Kilisemizin köklü gelenek ve kadim hukuku çerçevesinde aşılması yönündeki hassasiyetleriyse, tabiatıyla, belki de herkesten önce bizim malumumuzdur.
Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan Hazretleri’nin önderliğinde, Episkopos Sahak Maşalyan Hazretleri ve tüm değerli ruhanilerimiz bugün el ele vererek Patrikliğimiz’i istikrarsızlıklardan muhaf, cemaatimizi de sarsıntı ve bölünmelerden uzak tutmak için gayret esirgememekteler. Mevcut durumda tek legal mekanizmamız olan Başepiskopos Aram Ateşyan Hazretleri’nin yüksek riyasetlerindeki Ruhani Kurulumuz seçim sürecini yönlendirmek bakımından, dolayısıyla da Kadasetli Patrik Hazretleri’nin hukukunu her bakımdan güvenceye alınması anlamında yegane referans kaynağımızdır.
Yine yakından tanıklık etmiş olduğumuz üzere, Kadasetli Patrik Hazretleri’nin konuk edildiği ve her özenin sergilendiği ortamda, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bedros Şirinoğlu ve arkadaşları tarafından sergilenmekte olan dengeli tutum da mevcut zor şartlarda cemaatimizin bekaasının teminatlarındandır.
Dualarımız hepsiyle birliktedir.
Cemaatimize saygıyla duyurulur.

MARİ MUTAFYAN