AÇIKLAMA

Kategori: Belgeler,Cemaat,Cismani

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin davetiyle, 31 Ocak 2020 tarihinde Patrikhane bünyesinde, okullarımızın ve kiliselerimizin depreme dayanıklılığı konulu danışma toplantısı düzenlendi. Patrik Hazretleri’nin riyasetindeki toplantıda deprem ihtimalini göz önünde bulunduran Patriklik Makamı’nın ruhani, kültürel, sosyal ve hayri kurumlarımızın durumlarıyla yakinen ilgilendiği bildirilmişti. Bu toplantıda hazır bulunan Hay Car temsilcileri daha önce yaptıkları incelemeler hakkında bilgi sunmuşlardı.

Okul binalarının depreme dayanıklılık durumuyla ilgili olarak daha detaylı araştırmalar gerektirebileceğini dikkate alarak, Patrik Hazretleri’nin önerisiyle Hay Car yetkilileri görevlendirildi. Görevliler okul binalarını ziyaret ederek sorumlulara yol göstereceklerdi.

Bu arada Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen resmi yazıyla okul binalarının depreme dayanıklılık raporlarının hazırlanarak 24 Ağustos 2020 tarihine kadar teslim edilmesi bildirilmişti. Aynı yazıda hazırlanacak raporların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş uzman kişiler tarafından hazırlanması gereği vurgulanmıştı.

Patriklik Makamı Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gönderilen yazının içeriği hakkında bilgi sahibi olmasından sonra okulu olan cemaat ve semt kilise vakıf yönetim kurullarına gönderdiği bir yazıyla Hay Car yetkililerinin okulları ziyaret edecekleri ve incelemelerde bulunacaklarını bildirdi. Aynı yazıda Hay Car yetkilileri tarafından hazırlanacak raporların resmiyet taşımayacağı, ancak ayrıntılı raporlar elde etmek üzere yetkili uzman kişiler nezdinde yapılacak başvuru ve çalışmalar hakkında yol gösterici nitelikte olacağı da bildirildi.

Hay Car üyeleri çalışma grupları oluşturarak okul binalarını ziyeret ettiler ve mimari terminolojide “hızlı inceleme ve risk puanlaması” çalışmalarında bulunmuşlar ve topladıkları bilgileri verdikleri bir brifingle Patriklik Makamı’na akratmışlardır. Bu brifing esnasında, yapılan çalışmalar sonucu elde edilmiş sonuçlarla bir binayı depreme dayanıklı veya dayanıksız olarak nitelemenin imkan dahilinde olmadığını, bu nitelemenin ayrıntılı çalışmalar sonucunda belirebileceğini bildirdiler.

Patrik Hazretleri yapılan çalışmalar için kendilerine teşekkür etti ve yaptıkları çalışmalar sonucunda okulları ziyaret ederek her birine elde edilen sonuçları yöneticilere iletmeleri ve resmi makamların emirleri doğrultusunda yetkili kılınmış uzmanlara başvurmaları yönünde tavsiyede bulunmaları konusunda görevlendirdi. Patriklik Makamı, okulu olan cemaat ve kilise vakıflarının yöneticilerine gönderdiği yazıyla Patrik Hazretleri’nin talimatı konusunda bilgi sunuldu. Ayrıca nihai resmi raporlardan Patriklik Kalemi’ne iletmeleri istendi.

Okul binalarımızın tarihi eser niteliğindedir. Bu nedenle yetkili uzmanlar tarafından kapsamlı ve ayrıntılı incelemelerin yapılabilmesi için Anıtlar Yüksek Kurulu’nun alınması zaman gerektiren izni gerekmektedir. O halde uzmanların nihai ve resmi maiyetteki raporlar hazırlanmadan, binaların depreme dayanıklılığı hakkında ifadede bulunmak mümkün değildir.

Bu vesileyle Patrikhane’de saklanmış bir raporun bulunmadığını, Hay Car yetkilileri tarafından hazırlanmış raporların resmiyet taşımadığını bildiririz. Patriklik Makamı, “hızlı inceleme ve risk puanlaması” çalışmaları sonucunda tespit edilen risk faktörleri hakkında okul yöneticilerini bilgilendirmek, ayrıca resmi kurumlarca yetkili kılınmış uzmanlar tarafından hazırlanacak ayrıntılı raporların elde edilmesi konusunda yöneticilere yön vermek üzere Hay Car yetkililerini görevlendirdi.

Hay Car yetkilileri kendilerine verilen görev doğrultusunda çalışarak elde etikleri risk faktörlerini ilgililerle paylaşmışlardır.

Bu konuda nihai ve kapsamlı incelemelerin tamamlanması sonrasında bu sorun hakkında cemaatin kurumlarıyla değerlendirileceğini bildiririz.