AÇIKLAMA

Kategori: Bülten

Surp Pırgiç Hastanemizin düzenlediği sevgi yemeği esnasında Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bedros Şirinoğlu yaptığı konuşmada, bazı cemaat sorunlarımıza değindi. Bunlardan birisi de cemaat ve vakıf seçimleri ile ilgili konuydu. Seçimlerin yapılmasına kendisinin ve bizim engel olduğumuz konusunda bazı dedikodular dolaştığını üzüntüyle ifade etti. Biz de konuşmamızda bu dedikoduların yanı sıra bazı kişilerin ise büyük bir vicdansızlık örneği sergilediklerini söyledik. “Maalesef bu kişiler, bazı kurumlarımızın seçimi engellemek için bazı yetkili kişilere maddi önerdiklerini, başkaları ise aynı kurumların başkentteki tanıdıkları aracılığıyla seçimlere engel olmaya çalıştıklarını öne sürmekteler” dedik.

Kapanış konuşmamızda da vurguladığımız gibi bu gibi dedikoduların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığı gibi, seçimlere de zarar verdiğini ifade etmiştik. Ayrıca bu durum resmi kurumlar nezdinde de soru işaretleri doğurmaktadır.

Bu yazımızla cemaatimizin tüm sevgili üyelerine Pederane çağrıda bulunuyoruz: Bu gibi dedikodulara ve ispatı olmayan söylentilere önem vermeyin. Bunlar insanların yüreklerine ve zihinlerine kötülük ekmekten başka bir işe yaramazlar.
Pederane sevgi ve dualarımla

Başepiskopos Aram Ateşyan
Patrik Genel Vekili