DELEGELER MECLİSİ DUYURUSU

Kategori: Belgeler,Cemaat,Cismani,Dini,Kilise

Türkiye Ermenileri’nin 85. Patriği’ni seçmek amacıyla Delegeler Meclisi 11 Aralık 2019, Çarşamba, saat 09:30’da, Kumkapı Meryem Ana Ermeni Patriklik Kilisesi’nde toplandı. Toplantıya 102 sivil ve 17 ruhani delege katıldı.

 

Oturum Patrikik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalyan’ın duasıyla başladı ve sonrasında gündem maddelerine geçildi. Toplantıyı geçici olarak idare etmek üzere, en yaşlı delege Onnik Nalbantkazaroğlu geçici başkan ve en genç delege Sayat Sar sekreter olarak yerlerini aldılar. Delegelerin yoklaması yapıldıktan ve seçim bölgelerinden gelen seçim mazbataları tetkik edildikten sonra, açık oylamayla divan heyeti seçimi gerçekleşti. Haçik Canel Divan Başkanlığa, Arşak Polat ve Daniel Antikacıoğlu vekilliklerine ve Aret Karabulut ile Karin Işıkcı Sekreterliklere seçildiler. Sonrasında, Merhum Patrik Mesrob Mutafyan’ın ve Müteveffa tüm patriklerin ruhuna ithafen dua edildi.

 

Daha sonra Ermeni Patrikliği Ruhani Meclisi’nin seçimine başlandı. Gizli oylamaya geçildi ve neticede, Başrahip Tatul Anuşyan, Rahip Şınorhk Donikyan, Kd. Peder Krikor Damadyan, Peder Zaven Bıçakcıyan, Kd. Peder Goryun Fenerciyan, Peder Drtad Uzunyan, Başrahip Zakeos Ohanyan, Peder Şirvan Mürzyan, Peder Zakar Koparyan, yedek üye olarak Peder Şahen Uhanyan, Kd. Peder Diran Reisyan, Kd. Peder Minas Cihangülyan, bu meclise üye olarak seçildiler.

 

Yeni patrik seçimine geçildi. Gizli oyla yapılan patrik seçimi neticesinde oylamaya iştirak eden 119 delegenin 102’sinin (yüziki) oyları ile Episkopos Sahak Maşalyan’ın Türkiye Ermenileri Patrikliği’ne seçildiği görüldü. Patrik seçiminin sonucu, Divan Başkanı tarafından açıklandı ve Episkopos Sahak Maşalyan 85. Türkiye Ermenileri Patriği olarak ilan olundu.

 

Daha sonra, Teşrifat Heyetine seçilen ikisi ruhani, ikisi de sivil delegeler, yeni seçilen Patrik Sahak II. Hazretleri’ni kiliseye davet ettiler. Son olarak, Kadesetli Patrik Hazretleri bir konuşma yaparak, Delegeler Meclisi üyelerini ve Türkiye Ermeni Cemaati mensuplarını takdis etti. Daha sonra ise, delegelerin tebriklerini kabul etti.

 

11 Aralık 2019

11979

 

 

Delegeler Meclisi Divanı