Diyakoslar (Sargavaklar)

 • Ardaşes Sargavak Nışanyan
  Dğ.: İstanbul 1924. Sargavak: 1959.
 • Hagop Sargavak Papazyan
  Dğ.: İstanbul 1932. Sargavak: 1970.
  Kumkapı Dışı ve Galata Kiliseleri.
 • Hagop Sargavak Keskinyan
  Dğ.: Malatya 1952. Sargavak: 1970.
  Üsküdar S. Haç Kilisesi.
 • Jirayr Sargavak Bakırcıyan:
  Dğ.: Heraklion (Girit Adası) 1929. Sargavak: 1975.
  Heraklion (Girit Adası) Kilisesi.
 • Arşavir Sargavak Büyükişman
  Dğ.: İstanbul 1946. Sargavak: 1976.
  Üsküdar, S. Haç.
 • Berç Sargavak Kaç
  Dğ.: İstanbul 1943. Sargavak: 1978.
 • Vahram Sargavak Lüleciyan
  Dğ.: İstanbul 1954. Sargavak: 1979.
  Taksim Kilisesi.
 • Hagop Sargavak Bulamacıyan
  Dğ.: İstanbul 1957. Sargavak: 1980.
 • Setrak Sargavak Davuthan
  Dğ.: İstanbul 1946. Sargavak: 1980.
  Feriköy Kilisesi.
 • Yeğya Sargavak Çalışıryan
  Dğ.: Batman 1962. Sargavak: 1981.
  Kınalıada Kilisesi.
 • Hagop Sargavak Zakaryan
  Dğ.: İstanbul 1933. Sargavak: 1981.
  Büyükdere Kilisesi.
 • Hımayag Sargavak Koçunyan
  Dğ.: İstanbul 1934. Sargavak: 1982.
  Feriköy Kilisesi.
 • Levon Sargavak Özpembe
  Dğ.: İstanbul 1928. Sargavak: 1986.
  Gedikpaşa Kilisesi.
 • Rober Sargavak Küçükakbulut
  Dğ.: İstanbul 1958. Sargavak: 1986.
  Patriklik ve Kınalıada Kiliseleri.
 • Roy Sargavak Küçükateşyan
  Dğ.: İstanbul 1968. Sargavak: 1989.
  Kınalıada Kilisesi.
 • Vartkes Sargavak Pestilciyan
  Dğ.: İstanbul 1957. Sargavak: 1991.
  Patriklik Kilisesi.
 • Haçig Sargavak Sarılıyan
  Dğ.: İstanbul 1959. Sargavak: 1991.
  Samatya Kilisesi.
 • Vağarşag Sargavak Seropyan
  Dğ.: İstanbul 1970. Sargavak: 2002.
  Patrikhane.
 • Kevork Sargavak Nergizyan
  Dğ.: İstanbul 1977. Sargavak: 2009.
  Samatya Kilisesi.
 • Levon Sargavak Kuyumcuyan
  Dğ.: İstanbul 1943. Sargavak: 2009.
  Beyoğlu Kilisesi.
 • Harutyun Sargavak Kuyumcuyan
  Dğ.: İstanbul 1955. Sargavak: 2009.
  Ortaköy Kilisesi.
 • Alen Diran Sargavak Nergizyan
  Dğ.: İstanbul 1980. Sargavak: 2011.
  Samatya Kilisesi.
 • Sayat Sargavak Çınaryan
  Dğ.: İstanbul 1986. Sargavak: 2011.
  Kınalıada ve Feriköy kiliseleri.
 • Harutyun Sargavak Sarkisyan
  Dğ.: İstanbul 1933. Sargavak: 2011.
  Narlıkapı Kilisesi.
 • Arman Sargavak Maraşlıyan
  Dğ.: İstanbul 1944. Sargavak: 2011.
  Beşiktaş Kilisesi.
 • Aram Sargavak Baronyan
  Dğ.: İstanbul 1943. Sargavak: 2011.
  Bakırköy Kilisesi.
 • Artun Sargavak Tekiroğlu
  Dğ.: İstanbul 1972. Sargavak: 2011.
  Kınalıada ve Taksim kiliseleri.
 • Berç Sargavak Yeramyan
  Dğ.: İstanbul 1958. Sargavak: 2011.
  Yeşilköy Kilisesi.
 • Armenak Sargavak Kazancıyan
  Dğ.: İstanbul 1968. Sargavak: 2014.
  Feriköy Kilisesi.
 • Adruşan Sargavak Halaçyan
  Dğ.: İstanbul 1954. Sargavak: 2014.
  Feriköy Kilisesi.
 • Harutyun Edvin Sargavak Galipyan
  Dğ.: İstanbul 1972. Sargavak: 2014.
  Beşiktaş Kilisesi.
 • Dikran Sargavak Beskisizyan
  Dğ.: Diyarbakır 1991. Sargavak: 2014
  Gedikpaşa Kilisesi.
 • Jilber Sargavak Karapekmezyan
  Dğ.: Kastamonu 1961. Sargavak: 2014.
  Kumkapı Dışı Kilisesi.
 • Nışan Sargavak Çalgıcıyan
  Dğ.: İstanbul 1935. Sargavak: 2015.
  Beyoğlu Kilisesi.