DİYAKOSLAR (SARGAVAKLAR)

 • Ardaşes Sargavak Nışanyan
  Dğ.: İstanbul 1924. Sargavak: 1959.
 • Hagop Sargavak Papazyan
  Dğ.: İstanbul 1932. Sargavak: 1970.
 • Jirayr Sargavak Bakırcıyan:
  Dğ.: Heraklion (Girit Adası) 1929. Sargavak: 1975.
  Heraklion (Girit Adası) Kilisesi
 • Arşavir Sargavak Büyükişman
  Dğ.: İstanbul 1946. Sargavak: 1976.
  Üsküdar S. Haç Kilisesi
 • Vahram Sargavak Lüleciyan
  Dğ.: İstanbul 1954. Sargavak: 1979.
  Yenikapı Kilisesi
 • Hagop Sargavak Bulamacıyan
  Dğ.: İstanbul 1957. Sargavak: 1980.
 • Setrak Sargavak Davuthan
  Dğ.: İstanbul 1946. Sargavak: 1980.
  Feriköy Kilisesi
 • Yeğya Sargavak Çalışıryan
  Dğ.: Batman 1962. Sargavak: 1981.
  Kınalıada Kilisesi
 • Hımayag Sargavak Koçunyan
  Dğ.: İstanbul 1934. Sargavak: 1982.
  Feriköy Kilisesi
 • Rober Sargavak Küçükakbulut
  Dğ.: İstanbul 1958. Sargavak: 1986.
  Patriklik ve Kınalıada Kiliseleri
 • Vartkes Sargavak Pestilciyan
  Dğ.: İstanbul 1957. Sargavak: 1991.
 • Haçig Sargavak Sarılıyan
  Dğ.: İstanbul 1959. Sargavak: 1991.
  Samatya Kilisesi
 • Kevork Sargavak Nergizyan
  Dğ.: İstanbul 1977. Sargavak: 2009.
  Samatya Kilisesi
 • Levon Sargavak Kuyumcuyan
  Dğ.: İstanbul 1943. Sargavak: 2009.
  Kınalıada ve Kadıköy Kiliseleri
 • Harutyun Sargavak Kuyumcuyan
  Dğ.: İstanbul 1955. Sargavak: 2009.
  Yurtdışı
 • Alen Diran Sargavak Nergizyan
  Dğ.: İstanbul 1980. Sargavak: 2011.
  Samatya Kilisesi
 • Sayat Sargavak Çınaryan
  Dğ.: İstanbul 1986. Sargavak: 2011.
  Kınalıada ve Feriköy Kiliseleri
 • Arman Sargavak Maraşlıyan
  Dğ.: İstanbul 1944. Sargavak: 2011.
  Beşiktaş Kilisesi
 • Aram Sargavak Baronyan
  Dğ.: İstanbul 1943. Sargavak: 2011.
  Bakırköy Kilisesi
 • Artun Sargavak Tekiroğlu
  Dğ.: İstanbul 1972. Sargavak: 2011.
  Kınalıada ve Yenikapı Kiliseleri
 • Berç Sargavak Yeramyan
  Dğ.: İstanbul 1958. Sargavak: 2011.
  Yeşilköy Kilisesi
 • Adruşan Sargavak Halaçyan
  Dğ.: İstanbul 1954. Sargavak: 2014.
  Feriköy Kilisesi
 • Harutyun Edvin Sargavak Galipyan
  Dğ.: İstanbul 1972. Sargavak: 2014.
  Beşiktaş Kilisesi
 • Dikran Sargavak Beskisizyan
  Dğ.: Diyarbakır 1991. Sargavak: 2014
  Narlıkapı Kilisesi
 • Jilber Sargavak Karapekmezyan
  Dğ.: Kastamonu 1961. Sargavak: 2014.
  Kumkapı Dışı Kilisesi
 • Nışan Sargavak Çalgıcıyan
  Dğ.: İstanbul 1935. Sargavak: 2015.
 • Sarven Sargavak Bıçakcıyan
  Dğ.: İstanbul 1991. Sargavak: 2018.
  Gedikpaşa Kilisesi
 • Aret Sargavak Pehlivanyan
  Dğ.: İstanbul 1984. Sargavak: 2019.
  Ortaköy Kilisesi
 • Saro Sargavak Akçelyan
  Dğ.: İstanbul 1986. Sargavak: 2019.
  Yenikapı Kilisesi
 • Krikor Sargavak Samuelyan
  Dğ.: İstanbul 1951. Sargavak: 2019.
  Kumkapı Dışı Kilisesi
 • Misak Sargavak Çamyapan
  Dğ.: İstanbul 1956. Sargavak: 2020.
  Üsküdar S.Haç Kilisesi