EPİSKOPOSLAR

 • Başepiskopos Karekin Bekçiyan
  Dğ.: İstanbul 1942. Rahip: 1965, Episkopos: 1992.
  E-mail: kbekdjian@yahoo.de
 • Başepiskopos Aram Ateşyan
  Dğ.: Diyarbakır 1954. Rahip: 1976, Episkopos: 1999.
  Kiliseler Vaizi
  E-mail: vartaram2000@yahoo.com