• Episkoposlar

   

  Başepiskopos Aram Ateşyan
  Patrik Genel Vekili
  Dğ.: Diyarbakır 1954. Rahip: 1976, Episkopos: 1999.
  e-mail: vartaram2000@yahoo.com

   

  Başepiskopos Karekin Bekçiyan
  Dğ.: İstanbul 1942. Rahip: 1965, Episkopos: 1992.
  e-mail: bekdjian@hotmail.com

   

  Episkopos Sahag Maşalıyan
  Dğ.: İstanbul 1962. Rahip: 1992, Episkopos: 2008.
  e-mail: mashalian@yahoo.co.uk