RAHİPLER

 • Üstrahip Bısag Hatabyan
  Dğ.: İstanbul 1945. Rahip: 1965.
  Londra’da (İngiltere) Din Görevlisi
 • Üstrahip Yeğişe Uçkunyan
  Dğ.: İstanbul 1957. Rahip: 1995.
  Kiliseler Vaizi
  E-mail: hyegise@gmail.com
 • Başrahip Zakeos Ohanyan
  Dğ.: İstanbul 1972. Rahip: 1996.
  Yeniköy Kilisesi Vaizi ve Din Görevlisi
  E-mail: zohanian@gmail.com
 • Başrahip Tatul Anuşyan
  Dğ.: İstanbul 1966. Rahip: 2003.
  Feriköy Kilisesi Vaizi ve Din Görevlisi
  Vartanants Korosu Gözetmeni
  E-mail: frtatoul@gmail.com
 • Üstrahip Zadig Babikyan
  Dğ.: İstanbul 1951. Rahip: 2005.
  S. Eçmiadzin
 • Rahip Şınorhk Donikyan
  Dğ.: İstanbul 1976. Rahip: 2014.
  Patrikhane şapelleri, Surp Asdvadzadzin Patriklik Merkez Kilisesi Din Görevlisi
  Koğtan Korosu Gözetmen Vekili.
 • Rahip Harutyun Damadyan
  Dğ.: İstanbul 1988. Rahip: 2015.
  Kadıköy Kilisesi Vaizi, Kınalıada Kilisesi ve Kandilli (ziyaretçi) kiliseleri Din Görevlisi
  Surp Takavor ve Nersesyan koroları Gözetmeni.
  E-mail: artundamadian@gmail.com
 • Rahip Mağakya Beskisizyan
  Dğ.: Diyarbakır 1992. Rahip: 2015.
  Belçika
 • Rahip Hovagim Seropyan
  Dğ.: İstanbul 1970. Rahip: 2020.
  Patrikhane
  E-mail: hayrhovagim@gmail.com