ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌՈՅ

ruhani-meclis

Նախագահ
Ն. Ա. Տ. Մեսրոպ Բ. Պատրիարք

Փոխ-Նախագահ
Բարձր. Տ. Արամ Արքեպիսկ. Աթէշեան
Պատր. Ընդհանուր Փոխանորդ

Ատենապետք
ա) Գերշ. Տ. Սահակ Եպս. Մաշալեան
բ) Հոգշ. Տ. Եղիշէ Վրդ. Ուչքունեան

Ատենադպիրք
ա) Արժ. Տ. Տրդատ Քհնյ. Ուզունեան
բ) Արժ. Տ. Անդրէաս Աւ. Քհնյ. Յակոբեան

Անդամք
Գերպ. Տ. Զաքէոս Ծ. Վրդ. Օհանեան
Արժ. Տ. Միւռոն Աւ. Քհնյ. Այվազեան
Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան
Արժ. Տ. Տիրան Աւ. Քհնյ. Րէիսեան
Արժ. Տ. Եղիա Քհնյ. Քէրվանճեան