ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌՈՅ

Պատրիարք
Ն. Ա. Տ. Մեսրոպ Բ. Պատրիարք

Նախագահ
Բարձր. Տ. Արամ Արքեպս. Աթէշեան
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ

Ատենապետք
ա) Գերշ. Տ. Սահակ Եպս. Մաշալեան
բ) Հոգշ. Տ. Եղիշէ Վրդ. Ուչքունեան

Ատենադպիրք
ա) Արժ. Տ. Կորիւն Աւ. Քհնյ. Ֆէնէրճեան
բ) Արժ. Տ. Անդրէաս Աւ. Քհնյ. Յակոբեան

Անդամք
Գերպ. Տ. Զաքէոս Ծ. Վրդ. Օհանեան
Հոգշ. Տ. Զատիկ Վրդ. Պապիկեան
Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան
Արժ. Տ. Տիրան Աւ. Քհնյ. Րէիսեան
Արժ. Տ. Տրդատ Քհնյ. Ուզունեան