ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌՈՅ

Պատրիարք ի հանգստեան
Ն. Ա. Տ. Մեսրոպ Բ. Պատրիարք

Նախագահ
Բարձր. Տ. Գարեգին Արքեպս. Պէքճեան
Պատրիարքական Տեղապահ

Ատենապետք
ա) Գերշ. Տ. Սահակ Եպս. Մաշալեան
բ) Հոգշ. Տ. Եղիշէ Վրդ. Ուչքունեան

Ատենադպիրք
ա) Արժ. Տ. Տրդատ Քհնյ. Ուզունեան
բ) Արժ. Տ. Անդրէաս Աւ. Քհնյ. Յակոբեան

Անդամք
Գերպ. Տ. Զաքէոս Ծ. Վրդ. Օհանեան
Հոգշ. Տ. Զատիկ Վրդ. Պապիկեան
Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան
Արժ. Տ. Տիրան Աւ. Քհնյ. Րէիսեան
Արժ. Տ. Կորիւն Աւ. Քհնյ. Ֆէնէրճեան