İSTANBUL ERMENİ BASINI HAKKINDA BİLDİRİ

Kategori: Belgeler,Cemaat,Cismani

Cemaatimizin de bildiği üzere bu yılın mart ayından itibaren Corona Virüs salgını nedeniyle tüm dünya bir kriz yaşamaktadır. Aynı kriz dalgası tüm Türkiye’yi ve doğal olarak da cemaatimiz yaşamını etki altına almış bulunmaktadır.

 

Bu vesileyle devletler farklı yardım imkanlarıyla vatandaşlarına birçok alanlarda destek olmaya çalışmaktadırlar. Diğer yandan, Patriklik Makamı ilk günden itibaren Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin önderlik ve himayelerinde, cemaat kurumlarımızdan ve halktan gelen gönüllü bağışların katılımıyla cemaatimizin evlatlarına derman olmaya çalışmıştır. Özellikle ihtiyaç sahiplerine gıda tüketim maddeleri temin edilmiş, kendilerine moral destek sağlanmıştır.

 

Virüs salgını nedeniyle sağlık alanında oluşan zarar yanında, cemaat yaşamımızda bu günlerde maddi anlamda da ciddi sarsıntılar kaydedilmiştir. Cemaatimiz halen maddi sıkıntılarla yaşamaya devam etmektedir. İleride yaşanabilecek başarısızlıkları yenebilmemiz için birlik ve beraberlik en önemli etmendir.

 

Okullarımızla ilgili ciddi bütçe sorunları gündemimizdedir. Eğitim ve öğretim yaşamımız alarm vermektedir. Basın kurumları, her ne kadar dile getirmiyorlarsa da kriz dolu günlerden geçmektedirler.

 

Tanrı’nın iradesiyle tekrar yaşayacağız ve hepimizi yeni bir yaşam beklemekte. Bu yeni yaşamımızda eğitim ve öğretim yuvalarımızın, kültür kurumlarımızın varlıklarını sürdürmelerini istiyorsak bu alanda da katkıda bulunmamız gerekmektedir.

 

Okullarımız için çalışmalar sürdürülmektedir.

 

Kültürümüzü bina eden ve yaşatan en önemli kurum Ermeni Basını’dır. İki yüzyıl önce, Hindistan’da Aztarar gazetesi’nin kurulduğu zaman cemaat hayatı şüphesiz ki aynı değildi. Bu durum, Ermeni basın merkezlerinin çeşitli şehirlerde kurulmasıyla daha da belirginleşti. Bu merkezlerin en önemlilerinden biri de şüphesiz ki dönemin payitahtı olan günümüzün İstanbul’u oldu. Bu şehir günümüzde iki günlük gazete ile periyodik yayınlara sahiptir. Gazetelerimiz günlük hayatı her gün evlerimize taşıyorlar. Aziz Mesrob’un yaktığı meşaleyi nesilden nesile aktarma çabasındaki gazetelerimiz her gün evlerimize tüm dünyayı, Ermeni yazı ve edebiyatını taşıyorlar. Diğer periyodik yayınların da, haftalık veya aylık, kendilerine özgü bir önemi var. Bunların eksikliğinin manevi ve kültürel yaşamın solmasına yol açacağı açıktır.

 

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri bu gerçek karşısında, Patriklik Makamı’nın maddi açıdan sıkıntılı olmasına rağmen, Patriklik bütçesinden Ermeni Basın kurumlarına aşağıdaki bağışların yapılması talimatını vermişlerdir: Jamanak Günlük Gazete 10.000 TL, Marmara Günlük Gazete 10.000 TL, Agos Haftalık Gazete 7.000 TL, Luys Dergi 7.000 TL, Paros Aylık Dergi 6.000 TL.

 

Patrik Hazretleri cemaatimiz evlatlarının, cemaat ve kilise vakıf yönetim kurullarının kültür hayatımıza bir tutam tuz katma tavsiyesinde bulunmalarının yanı sıra, kendilerini bu yönde davranmaya teşvik etmektedirler. Bu yönde bağışta bulunacak olan tüm hayırseverlere pederane takdis ve takdirlerini iletmektedirler.

 

PATRİKLİK DİVANI