PATRİK HAZRETLERİ BAŞEPİSKOPOS VİKEN AYKAZYAN’I KABUL ETTİ

Kategori: Kilise

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 9 Ocak 2020, Perşembe, saat 10.00’da, Patrikhane’de, A.B.D Ruhani Önderliği’nin Washinghton temsilcisi Başepiskopos Viken Aykazyan’ı kabul etti.

 

Başepiskopos Viken, kısa bir ziyaret amacıyla İstanbul’da bulunduğunu belirterek, Patrik Hazretleri’ni tebrik etti. Sohbet esnasında, misafir episkopos, Patriklik Makamı’nın uzun yıllar sonra bir patrik ile dolduğunu belirterek Patrik Hazretleri’ne başarı diledi.

2020 VIKEN SRP

Patrik Hazretleri, Başepiskopos Viken’i selamlayarak, nezaket ziyareti münasebetiyle memnuniyetini bildirdi. Bu vesileyle, bazı hatıraları paylaşılırken, Patrik Hazretleri, Patriklik Makamı’nın önemini vurguladı ve Patriklik Makamı’nın bekası için, dua edilmesini diledi.