PATRİK HAZRETLERİ ERMENİ KATOLİK KATOLİKOS PATRİĞİ’NİN VEFATI MÜNASEBETİYLE TAZİYELERİNİ SUNDU

Kategori: Ekümenik

190456650_1855926107900597_1734557930091503638_nErmeni Katolik Kilisesi Katolikos Patriği Krikor Bedros XX. Gabroyan, 25 Mayıs 2021, Salı, Lübnan’daki Ermeni Katolik Patrikhanesi’nde vefat etti.

Bu vesileyle, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, Katolikos Patriklik Vekili Başepiskopos Bedros Miriatyan’a ve Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Önderi Başepiskopos Levon Zekiyan’a birer taziye mesajı göndermiştir. Patrik Hazretleri mesajlarında Patriklik Makamı, Ruhani Meclis, vakıf yönetim kurulları ve Ermeni Cemaati adına taziyelerini sunmuştur.

Patrik Hazretleri, Müteveffa Katolikos Patriğin ruhunun esenliği için, Pazar günü “Hokehankisd” duaları okunacağını da belirtmiştir.

Müteveffa Katolikos Patrik, 2015 yılında, Müteveffa Nerses Bedros XXI. (Tarmuni)’un vefatı sonrası, Katolikos Patrik seçilmiş ve Krikor Bedros XX. adını almıştı.