PATRİK HAZRETLERİ İZNİK METROPOLİTİ KONSTANTİN’İ KABUL ETTİ

Kategori: Cemaat,Dini,Ekümenik

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 3 Şubat 2020, Pazartesi, saat 13:00’de, Patrikhane’de, İznik Metropoliti Konstantin Hazretleri’ni kabul etti. Görüşmede Kiliselerarası İlişkiler Sorumlusu Peder Drtad Uzunyan da hazır bulundu.

Rum Ortodoks Kilisesi’nin en kıdemli metropolitlerinden olan Metropolit Konstantin Hazretleri, nezaket ziyareti amacıyla Patrikhane’ye gelmiş olup, Patrik Hazretleri’ni şahsen kutlamak istemişlerdi. Metropolit Konstantin, özellikle, Patrik Hazretleri’nin kiliseler arası platformda sahip olduğu saygın kişiliği hatırlatırken, seçiminin kardeş kiliseler nezdinde de sevinçle karşılandığını belirtti. Patrik Hazretleri, Peder Drtad’ın refakatinde, uzun yıllar Ermeni Patrikliği’ni, kiliseler arası platformda temsil etmişlerdi. Metropolit Hazretleri, ayrıca, geçmişte Patrik Hazretleri’yle Kiliseler Ortak Komisyonu’nda mesai arkadaşı olduklarını belirterek, Patrik Hazretleri’nin komisyon adına Temel İlkeleriyle Hristiyanlık” kitabını kaleme aldığını hatırlattılar. Kıdemli bir din adamı olması münasebetiyle, Patrik Hazretleri’ne başarı dileklerini sunarken, Ermeni Patrikliği ve cemaatinin, Patrik Hazretleri’nin önderliğinde bekaya kavuşmasını diledi.

2020 METROPOLIT KONSTANTIN

Patrik Hazretleri, Metopolit Konstantin’in ziyareti münasebetiyle memnuniyetini bildirdi. Rum Ortodoks Kilisesi’nin en kıdemli din adamlarından birisinin Kumkapı’da bulunması ve başarı dileklerini sunması özel anlam ifade etmekteydi. Patrik Hazretleri, Metopolit Konstantin önderliğinde, geçmişte gelişen Kiliseler Ortak Komisyonu’nun çalışmalarını andı. Kıdemli bir din adamının varlığı her zaman kendisine şevk vermiş ve kendisinden her zaman ilham almıştı. Patrik Hazretleri ziyaret münasebetiyle teşekkürlerini iletti ve Metropolit Hazretleri’ne esenlikler diledi.

Ziyaret sonunda, Metopolit Konstantin, Patrik Hazretleri’ne, seçimin bir hatırası olarak, episkoposluk madalyonu armağan etti. Patrik Hazretleri, hediye münasebetiyle de teşekkürlerini sundu. Biraderane selamlaşma sonrasında, Metopolit Konstantin Patrikhane’den ayrıldı.