PATRİK HAZRETLERİ SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKIF YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ

Kategori: Cemaat,Cismani

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II. Hazretleri, 24 Aralık 2019, Salı, saat 17.00’de, Başkan Bedros Şirinoğlu önderliğindeki, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakıf Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

2019 HASTANE

Ziyaretçiler, Patrikhane’ye verdikleri resmi ziyaretle, Patrik Hazretleri’nin seçimini tebrik ettiler. Bu vesileyle, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı’nın, Patriklik Makamı’nın çalışmalarına, geçmişte olduğu gibi gelecekte de hep destek olacağını belirttiler.

 

Patrik Hazretleri, nezaket ziyareti münasebetiyle yöneticilere teşekkür etti. Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı’nın cemaatimizin en büyük vakfı olduğunu, Patriklik Makamı’na sunduğu maddi ve manevi desteklerin yadsınamaz olduğunu belirtti. Patriklik seçiminin cemaatimizin tüm kurumları ve fertleri için bereketli olmasını diledi.