PATRİK HAZRETLERİ’NİN BAŞKANLIĞINDA PATRİKHANE’DE TOPLANTI

Kategori: Belgeler,Bülten,Cemaat,Cismani

Dün, 18 Şubat 2020, Salı, saat 17:30’da, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin başkanlığında, Ruhani Meclis üyelerinin ve cemaat vakıfları başkanlarının katılımlarıyla, bir danışma toplantısı gerçekleşti.

 

Toplantı, Patrik Hazretleri’nin duasıyla başladı. Patrik Hazretleri, cemaat sorunlarımızın tartışılacağı, kurumlarımızın sağlıklı geleceği için çözüm önerilerinin üretileceği ve özellikle herkesi çevresinde toplayacak ortak bir akılı tesis etmek için bir merkezi masa oluşturmayı arzuladıklarını belirtti.

 

Patrik Hazretleri, bu toplantının tarihi bir anlam ifade ettiğini belirtti. Seçim döneminde verilen vaatlerden belki de en önemlisinin gerçekleşmesi için bu görüşme esnasında bir altyapı zemini hazırlanacaktı. Cemaat yaşantımızda ortak akılın tesis edilmesinin önemini vurguladı. Konuşmasında, bu masanın Ortak Mütevelli Heyeti, Sivil Meclis veya Cismani Meclis’e eşdeğer bir sıfatının olmayacağını vurguladı. Bu masa etrafında gerçekleştirilecek sağlıklı diyaloglarla, cemaat kurumlarımızın sürekliliği için, kollar ve çalışma grupları oluşturma olanağının doğabileceğini belirtti.

 

Toplantıya katılanlar, kendi görüşlerini sundular ve temel prensip olarak bu masanın Patrik Hazretleri’nin önderliğinde, Patriklik Özel Kalem Müdürü’nün, Patrik Vekili’nin ve okul sahibi cemaat vakıflarının katılımlarıyla oluşması kararlaştırıldı. Bununla birlikte okul sahibi olmayan yönetim kurullarından üç başkan da masaya katılacak ve iki yılda bir dönüşümlü olarak başka vakıflara yer verilecekler. Patrik Hazretleri, ilk olarak Kınalıada, Gedikpaşa ve Beykoz kiliseleri vakıflarının katılmalarını önerdi.

 

Patrik Hazretleri’nin davetleriyle bu doğrultuda başkanlar bir kez daha davet edilecek ve fikir alışverişi sonucu Merkezi Masa’nın çalışmalarının düzenlenmesi için bir iç tüzük hazırlanacak.

Toplantı, Patrik Hazretleri’nin duasıyla son buldu.