PATRİK HAZRETLERİ’NİN SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE TEMASLARI

Kategori: Bülten,Cemaat,Cismani

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, Patrik seçiminin akabinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Külliye’de kabulünde kendilerine cemaatin önem arz eden sorunlarını iletmişler ve Sayın Cumhurbaşkanı ivedi çözüm için irade bildirerek gerekli talimatları vermişlerdi.

 

Patrik Hazretleri 22 Mayıs 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye ilettiği bir not ile Corona Salgını süresince ülkenin içinde bulunduğu zor sürecin bir an önce aşılması ve normal sürece dönülmesini dilediklerini belirterek “Bu çetin günlerde yaşadığımız huzuru ve güvenceyi sizin önderliğinizde yürütülen muazzam çabaya ve emeğe borçluyuz” dedi.

 

Sayın Patrik, ayrıca ülkemiz önceliği olan Corona Salgını ertesinde cemaatimiz ile ilgili çözüm bekleyen, özellikle vakıf seçimleri sorununun da önemine işaret ederek. Gerekenin yapılacağına dair inancının tam olduğunu belirtti.

 

Bu önemli sorunların çözümü için konuların Devletimizin en üst makamının zaten gündeminde olduğunu, çözüm için olumlu irade belirtildiğini, bu yönde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtir öncelikli sağlık ve normalleşme süreci akabinde bu konuların ele alınarak çözüme ulaşacağına dair inancımızın tam olduğunu Cemaatimize duyururuz.

 

PATRİKLİK SEKRETERYASI