PATRİKLİK KİLİSESİ YÖNETİCİLERİ’NİN ZİYARETİ

Kategori: Cemaat,Cismani,Dini

Patrik Sahak II. Hazretleri 13 Aralık 2019, Cuma, saat 11.00’de, din görevlisi Kd. Peder Antreas Hagopyan ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Hrant Moskofyan önderliğinde S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi Yöneticileri’ni ve Kumkapı Ailesi’ni kabul etti.

 

Konuklar Patrik Hazretleri’nin seçimini kutlayarak kendisine iyi dileklerini sundular. Aynı zamanda faaliyetleri ile ilgili bilgi de aktardılar.
2019 MAYR YEGEGHETSI

Patrik Hazretleri, konukların bu nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Patriklik Makamı’nın önemine ve Patriklik Kilisesi ile olan ilişkilerine değindi. Bu bağlamda Kumkapı’da bulunan Bezciyan Okulu’nun önemini vurguladı. Ayrıca uyumlu bir çalışma dilediğini de sözlerine ekledi.