Haberler

2020 NEOKATEKUMEN

DR. MARİO ROGENBUKE’NİN ZİYARETİ

Latin Katolik Kilisesi çatısı altında faaliyet gösteren Neo-katekümen oluşumu adına Dr. Mario Rogenbüke ve beraberindekiler 24 Ocak 2020, Cuma, saat 13.00’te, Patrikliğimize bir ziyarette bulunarak Patrik Sahak II Hazretleri tarafından…

2020 KEIT

SAHAK SARKSYAN’IN ZİYARETİ

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Topluluğu Türkiye nezdinde Ermenistan Cumhuriyeti daimi temsilcisi Sahak Sarksyan ve müsteşar Nağaş Hagopyan 24 Ocak 2020, Cuma, saat 11.00’de, Patrikliğimize bir ziyarette bulunarak Patrik Sahak II Hazretleri…

KAPAK

SANASARYAN HAN HAKKINDA AÇIKLAMA

Patrikliğimiz ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında uyuşmazlık konusu olan Sanasaryan Han’ın onarım ve restorasyon karşılığında 35 yıllığına kiralanması için 28.01.2020 tarihinde Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale düzenleneceğini öğrenmiş…

2020 ALI ELBEYOGLU

ALİ ELBEYOĞLU’NUN ZİYARETİ

Avukat Ali Elbeyoğlu 23 Ocak 2020, Perşembe, saat 15.00’te, Patrikliğimize bir ziyarette bulunarak Patrik Sahak II Hazretleri tarafından kabul edildi. Avukat Dalita Yontan’ın ve Avukat Aren Dadıroğlu’nun da katıldığı ziyarette,…

2020 SISLI SPOR KULUBU

ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİ’NİN ZİYARETİ

Şişli Spor Kulübü Yöneticileri, Başkan Alen Tekbıçak önderliğinde 23 Ocak 2020, Perşembe, saat 10.00’da, Patrikliğimize bir ziyarette bulunarak Patrik Sahak II Hazretleri tarafından kabul edildiler.   Ziyaret amaçlarının yeni Patrik…

2020 LAKI VINGAS

PATRİK HAZRETLERİ LAKİ VİNGAS’I KABUL ETTİ

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II. Hazretleri, 17 Ocak 2020, Cuma, saat 15.00’te, Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde bulunan Vakıflar Meclisi Azınlık Vakıfları eski temsilcilerinden Laki Vİngas’ı, makamında kabul etti.  …

2020 BURUNKISLA

PATRİK HAZRETLERİ BURUNKIŞLALILARI KABUL ETTİ

Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Sahak II. Hazretleri, 15 Ocak 2020, Çarşamba sabahı, Patrikhane’de bir grup Burunkışlalı’yı kabul etti. Grupta, Hovsep Arzuman, Nazaret Özsahakyan, Nazar Binatlı, Dikran Altun, Dr. Melkon Balcı…

2020 VIKEN SRP

PATRİK HAZRETLERİ BAŞEPİSKOPOS VİKEN AYKAZYAN’I KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 9 Ocak 2020, Perşembe, saat 10.00’da, Patrikhane’de, A.B.D Ruhani Önderliği’nin Washinghton temsilcisi Başepiskopos Viken Aykazyan’ı kabul etti.   Başepiskopos Viken, kısa bir ziyaret amacıyla İstanbul’da…

PATRIKHANE LOGO NOR

DUYURU

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II Hazretleri’nin tahta çıkış ve sunacağı ilk Surp Badarak töreni Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Patriklik Merkez Kilisesi’nde aşağıdaki programa göre yapılacaktır:   Tahta Çıkış Töreni 11…