Haberler

MAYR YEGEGHETSI

KİLİSELERİMİZDE İBADETLERE BAŞLANILMASI HAKKINDA DUYURU

Cemaatimiz üyelerinin de bildiği gibi Korona Virüs salgını nedeniyle İstanbul’daki kiliselerimiz 16 Mart 2020 tarihinden itibaren toplu ibadete kapatılmıştır. Bu süre zarfında, sadece mum yakmak veya bireysel dua etmek isteyenler…

2020 CUMHURBASKANI 1

PATRİK HAZRETLERİ’NİN SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE TEMASLARI

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, Patrik seçiminin akabinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Külliye’de kabulünde kendilerine cemaatin önem arz eden sorunlarını iletmişler ve Sayın Cumhurbaşkanı ivedi çözüm için irade bildirerek gerekli talimatları…

PATRIKHANE LOGO NOR

İSTANBUL ERMENİ BASINI HAKKINDA BİLDİRİ

Cemaatimizin de bildiği üzere bu yılın mart ayından itibaren Corona Virüs salgını nedeniyle tüm dünya bir kriz yaşamaktadır. Aynı kriz dalgası tüm Türkiye’yi ve doğal olarak da cemaatimiz yaşamını etki…

PATRIKHANE LOGO NOR

ESAYAN OKULU SORUNU İLE İLGİLİ

Cemaatimiz üyeleri 15 Mayıs 2020, Cuma gününden itibaren kamuoyunu meşgul eden, güncel ve acil bir sorunun farkındalar. Sosyal medya ortamında bu konuda tepkiler de sürmektedir. Sorun Beyoğlu S. Yerrortutyun Kilisesi…

PATRIKHANE LOGO NOR

BEYOĞLU VAKFI YÖNETİM KURULU’NA YAZI

Kadasetli Patrik Hazretleri Sahak II Esayan Okulu’nun iki müdürünün uğramış olduğu adaletsiz ve kabul edilemez muamele karşısında Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu’na aşağıdaki yazıyı iletmektedir: 16 Mayıs…

PATRIKHANE LOGO NOR

CEMAAT OKULLARI İLE İLGİLİ PATRİKLİK AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere, CORONA SALGINI dolayısıyla sarsılan cemaat ekonomimizde en kırılgan kesim gelirleri kısıtlı okullarımız ve onların ciddi bütçe açığıdır. Bununla ilgili Patrikliğimize başvuran okullarımız için aşağıdaki şekilde bir yol haritası…

PATRIKHANE LOGO NOR

BASIN AÇIKLAMASI

“Gerçek Hayat” isimli bir dergide, müteveffa Türkiye Ermenileri Patriği Şnorhk I. Hazretleri’nin adının da içinde bulunduğu bir iftira ve karalama yazısı kaleme alınmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.   Bunun yanı…

PATRIKHANE LOGO NOR

PATRİK SAHAK II HAZRETLERİ’NİN 24 NİSAN VAAZI

Bugün 24 Nisan. Bu meşum gün, halkımızın bir asır önce yaşadığı tarifsiz trajedinin anıldığı gündür. Geçmişimizin en acılı dönemlerinden birinin başlangıcını temsil eden bu tarih, başımızı bir kez daha yere…

PATRIKHANE LOGO NOR

DUYURU 4

Bu salgın döneminde evlerine kapanmış yaşlılarımız için Kadasetli Patrik Hazretleri’nin önderliğinde bir TELEFON MORAL DESTEK kampanyası başlatılmıştır. Yirmi civarında gönüllü kadın, kendilerine iletilmiş telefon numaralarını sohbet maksatlı arayacak, yaşlılarımızla ilgilenecek…

BALAT KAPAK

ÇARKHAPAN SUNAĞI’NDA, S. ASDVADZADZİN RESMİ ÖNÜNDE S. BADARAK

Balat S. Hreşdagabedats Kilisesi, Çarkhapan S. Asdvadzadzin Resmi’yle, İstanbul’un en özel ibadethanelerinden birisidir.  Özellikle Kutsal Haç Yortusu öncesi, inananlar bu kiliseye adak ziyaretinde bulunarak, şifa dualarını Rabbe yükseltirler ve Tanrı’nın…

PATRIKHANE LOGO NOR

DUYURU 3 – CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİ

Corona Virüsü’nün neden olduğu salgın münasebetiyle cemaat içi dayanışmanın sağlanması amacıyla Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin talimatı ve takdisiyle koordineli çalışmalara başlanmış buulnmaktadır. Yardımlaşma çalışmalarını koordine etmek amacıyla teşkil edilmiş…