ՀԱՆԳԻՍՏ Տ. ՄԻՒՌՈՆ ԱՒԱԳ ՔԱՀԱՆԱՅԻ ԱՅՎԱԶԵԱՆ

Kategori: Կարճ լուրեր,Համայնքային,Փաստաթուղթեր

995165_10151780381308183_1415123571_nՀԱՆԳԻՍՏ
Տ. ՄԻՒՌՈՆ ԱՒԱԳ ՔԱՀԱՆԱՅԻ ԱՅՎԱԶԵԱՆ

Քառասնամեայ ժամանակաւ սպասաւորեալ Առաքելական Սրբոյ Եկեղեցւոյս Հայաստանեայց, երբեմնի հոգեւոր հովուին Պիւյիւքտէրէի Ս. Հռիփսիմեանց Եկեղեցւոյ, բազմամեայ աւագիրիցուն Գումգաբուի Ս. Աստուածածին Աթոռանիստ Տաճարի, եւ Գուրուչէշմէի Երեւման Ս. Խաչ Եկեղեցւոյ, հուսկ՝ Պէյօղլուի Ս. Երրորդութիւն եւ Ս. Յարութիւն Եկեղեցեաց քաղաքիս եւ երբեմնի անդամուն Պատկ. Կրօնական Ժողովոյ փոխեցաւ առ Աստուած ի յոյս կենացն յաւիտենից ընդ հովանեաւ Ս. Փրկիչ Հիւանդանոցի Ազգիս Հայոց յամին 2018, յ6ն Փետրուարի յաւուրն Երեքշաբթւոյ, ի Տօնի Սրբոց Ղեւոնդեանց Քահանայից, ի ժամու երեկոյեան, յետ երկարատեւ հիւանդութեան։ Կամք Տեառն օրհնեալ եղիցի։

Մատչի Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ յաւուրն Շաբաթու, ի 10ն Փետրուարի ի ժամ 10.30-ի եւ կատարի օծումն նորին, Ս. Երրորդութիւն յԵկեղեցւոջ, Պէյօղլու թաղի քաղաքիս եւ ամփոփի մարմինն ի գերեզմանատանն որ ի Պալըքլը, ի դամբարանի ընտանեաց իւրոյ։

Տէր լուսաւորեսցէ զհոգի վախճանեալ սպասաւորին, տացէ մխիթարութիւն զաւակաց Եկեղեցւոյ իւրում եւ յարուսցէ այլ մշակս ի հունձս իւր։

ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ԹՈՒՐՔԻՈՅ