Bağlarbaşı Surp Garabed Mezarlığı

Nuh Kuyusu Cad. No: 148, 34662 Bağlarbaşı.
Tel: (0216) 553-8055
Fax: (0216) 474-4458

16. yüzyılın ortasından beri var olan bu mezarlık alanı Bağlarbaşı olarak adlandırılan tepede bulunur. Mezarlıktaki en eski mezar taşı 1637 tarihlidir. Mezarlık 14 bin m2’lik bir alana sahiptir. İkiye bölünmüş olan bu alanın kuzey bölümü Surp Haç Kilisesi’ne, güney bölümü ise Surp Garabed Kilisesi’ne 1555 yılında tahsis edilmiştir. 1884’te ise sınırları belirlenmiştir. Mezarlığın başlıca hayırseveri 1718 yılında vefat eden Diyarbakırlı katırcı Atam olmuştur.

Mezarlık alanında yer yer birer sanatsal nadir eser olarak nitelenebilecek görkemli ve işlenmiş anıt mezarlar ve mezar taşları bulunmaktadır.

Bu mezarlıkta gömülü olan tanınmış kişiler:
Vanlı Patrik Zakarya (vefatı 1640)
Patrik Asdvadzadur (1768-1846)
Alemdağ kilisesinin son ruhani önderi Peder Muşeğ Gopoyan.