AÇIKLAMA

Surp Pırgiç Hastanemizin düzenlediği sevgi yemeği esnasında Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bedros Şirinoğlu yaptığı konuşmada, bazı cemaat sorunlarımıza değindi. Bunlardan birisi de cemaat ve vakıf seçimleri ile ilgili konuydu….

Avak Şapat 2016

(Not: Gerekli durumlarda listede değişiklik yapılabilir.)

PATRİKLİK RUHBANLARI PAREGENTAN VESİLESİYLE TOPLANDILAR

Patriklik ruhbanları, Paregentan vesilesiyle Patrikhane yemekhanesinde kurulan sevgi sofrası etrafında Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan önderliğinde toplandılar. Yemeğin amacı, eski bir manastır geleneği olan “Apeğatoğ”u yeniden canlandırmaktı. Apeğatoğ, eski…

PATRİK ŞINORHK LOS ANGELES’TA ANILACAK

Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Amerika Batı Bölgesi dini önderi Başepiskopos Hovnan Derderyan’ın davetiyle, 21 Ocak 2016, Perşembe, hava yolu ile A.B.D.’e gidiyor. Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin Müteveffa patriklerinden Başepiskopos…

ZORUNLU AÇIKLAMA

Annesi bulunduğum Türkiye Ermenileri 84. Patriği Başepiskopos Mesrop Mutafyan uzunca bir süredir amansız bir hastalığın pençesindedir. Yaklaşık on yıllık bu süreç, kuşkusuz, beni ve tüm ailemi ileri derecede yıpratmış bulunmaktadır….

BAŞEPİSKOPOS ARAM HOLLANDA’YA GİTTİ

Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram, 8 Kasım 2015, Pazar, akrabaları görmek üzere, Hollanda’ya gitti. Başepiskopos Aram, 14 Kasım, C.tesi İstanbul’a dönecek.

PATRİK GENEL VEKİLİ EÇMİADZİN’E GİTTİ

Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Ruhani Şura toplantısına katılmak üzere, 1 Kasım 2015, Pazar akşamı hava yolu ile S. Eçmiadzin’e gitti. Başepiskopos Aram 5 Kasım’da İstanbul’a dönecek.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ TERÖR SALDIRILARINI KINADI

Türkiye Ermenileri Patrikliği, 10 Eylül 2015, Perşembe, son zamanlarda yurdun değişik yörelerinde vuku bulan terör olaylarını kınayan bir basın bildirisi yayınladı. Aynı gün, Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram, bildirideki ifadeleri…