Haberler

aaarmasite

MÜTEŞEBBİS HEYET OLUŞUMU

Cemaatimizin bildiği üzre, 4 Temmuz 2019, Perşembe, saat 10:00’da toplanan Ruhaniler Genel Meclisi’nde Patriklik Kaymakamı seçilmişti.   Böylece Türkiye Ermenileri 85. Patriği seçim süreci başlamış oldu.   Bu bağlamda, Patriklik…

aaarmasite

KATOLİKOSLARDAN TEBRİK MESAJLARI

Tüm Ermeniler Katolikosu KAREKIN II Hazretleri ve Kilikya Katolikosu ARAM I Hazretleri’nin Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan’ı gönderdikleri birer yazı ile tebrik etmişlerdir.  

2019 EYUP SP ASDVADZ 2

EYÜP NİŞANCA KİLİSESİ YÖNETİM KURULU’NUN ZİYARETİ

Eyüp Nişanca Mahallesi Surp Asdvadzadzin Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri 9 Temmuz 2019, Salı, saat 11.00’de Kilise din görevlisi Kd. Peder Minas Cihangülyan önderliğinde ve Arto Arman başkanlığında Patrikliğimize bir…

2019 TEMMUZ KHAJAG SRP

BAŞEPİSKOPOS KHAJAG BARSAMYAN’IN ZİYARETİ

Batı Avrupa Katolikosluk Vekili Başepiskopos Khajag Barsamyan 8 Temmuz 2019, Pazartesi, saat 13.00’te Patrikliğe bir ziyarette bulunarak Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan tarafından kabul edildi. Misafir Başepiskopos akrabalarının bir vaftiz…

TARKMANCHATS 2019

DON SIRPOTS TARKMANÇATS (AZİZ ÇEVİRMENLER YORTUSU)

I. yüzyılın başında Rahip Mesrob Maşdots, Tanrı’nın yardımıyla Ermeni harflerini icat etti. İlk iş olarak yeni harfler halka öğretilirken, bir yandan da Kutsal Kitap Ermenice’ye çevrilmeye başlandı. O günden beri…

aaarmasite

RUHANİ MECLİS BİLDİRİSİ

Patriklik Makamı Ruhani Meclisi 5 Temmuz 2019, Cuma, saat 10.00’da Patrik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan riyasetinde toplandı. Ruhani Meclis Başkanı’nın Patrik Kaymakamı seçilmiş olması dikkate alınarak Başepiskopos Aram Ateşyan, Patrik…

aaarmasite

RUHANİLERİ GENEL MECLİSİ TOPLANTI MAZBATASI

TÜRKİYE ERMENİLERİ RUHANİLERİ GENEL MECLİSİ TOPLANTI MAZBATASI   Türkiye Ermenileri Ruhanileri Genel Meclisi üyeleri, örf ve adetlerimiz uyarınca yapılmış olan çağrı ile gündemde tespit edilen işleri yapmak üzere 04.07.2019 Perşembe…

FATIH BELEDIYE BSK 2019

FATİH BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET

Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan 17 Nisan 2019, Büyük Çarşamba, saat: 14.00’te Fatih İlçesi’nde bulunan yedi Kilise’nin Yönetim Kurulu Başkanları ile birlikte Fatih’in yeni seçilmiş olan Belediye Başkanı Ergün…

aaarmasite

PASKALYA VESİLESİYLE TEBRİKLERİN KABULÜ

Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan Cemaat ve Kilise Yönetim Kurulları’nın tebriklerini 21 Nisan 2019, Pazar, saat 15.00’te S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi külliyesinde bulunan Harutyun Amira Bezciyan salonunda kabul edecektir….

aaarmasite

KAMUOYUNA DUYURU

Dünya bu sabah Yeni Zellanda’da yaşanan elim terör saldırısının sarsıntısı ile güne başlamıştır. İki farklı camii üzerine ateş açılması sonucunda 40 kişinin yaşamını yitirdiği bu elim saldırıyı en şiddetli biçimde…

aaarmasite

PATRİKLİK MAKAMI BİLDİRİSİ

PASKALYA YORTUSUNA KADAR YASTAYIZ   Patriklik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın talimatıyla, Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin vefatından itibaren, Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin ruhani yetki sınırları içerisinde, Paskalya yortusu arefesine kadar…