Ս. Նիկողայոս Եկեղեցի, Պէյքօզ

Հասցէ
(Mehmet Yavuz Cad. No: 14, 34820 Beykoz)
Հեռ.՝ (0216) 323-5578

Կառուցուած է 1776ին։ Ստեփանոս Աղաւնի Պատրիարքի օրով եւ Ճանիկ Ամիրայի ծախսերով վերաշինուեցաւ ու պաշտամունքի բացուեցաւ 1834ին։ Իսկ չորս տարի վերջ նորոգուեցան կղմինտրներն ու ձեղունը, որոնք վնասուած էին երկրաշարժէ մը։ Երկար ժամանակ անխնամ մնալէ ետք, հիմնական նորոգութեան մը ենթարկուեցաւ ու վերստին բացուեցաւ 1946ին։ Եկեղեցին նորոգութիւններ տեսած է 1962, 1970 եւ 1982 թուականներուն։ Պոլսոյ եկեղեցիներուն մէջ միակն է, որուն Ս. Սեղանը սատափեայ է։

Քարտէս