“Լոյս” Երկշաբաթաթերթ

Abide-i Hürriyet Cad. Mermer Apt. No:41 Ka:2 D:3 Bomonti-Şişli/İstanbul
Հեռ.՝ (0212) 251 27 80
Ել-նամակ՝ info@luys.com.tr
Կայքէջ՝ http://www.luys.com.tr

Հրատարակութեան կը սկսի Ապրիլ 2013 թուականին Արամ Քուրանի եւ Շահնուր Գազանճըի նախաձեռնութեամբ՝ երկշաբաթեայ դրութեամբ։ Լոյս Մակազին, Հայ, Յոյն, Ասորի եւ Հրեայ համայնքներու գեղեցիկ ու գունաւոր երեսակները կը ներկայացնէ հանրութեան բովանդակալից ու լուսանկարներով զարդարուած էջերով։

Լոյսի ընթերցողները պատասխաններ պիտի գտնեն իրենց հետեւեալ հարցումներուն, թէ «Համայնքին մէջ ով ի՞նչ կ՚ընէ, ո՞ւր կը պտըտի, ի՞նչ կը հագուի, ով որքա՞ն յաջող է, ով ինչպիսի՞ եռանդով փարած է կեանքին, ո՞ւր է լաւագոյն հարթարումը, լաւագոյն վայրը ովքե՞ր հիւրընկալած է»։

Հանդէսին մէջ, տեղեկութիւններուն առընթեր տեղ պիտի գտնեն նաեւ հարցազրոյցներ դէպի Օսքար հասնող Հայ երիտասարդներու, ինչպէս նաեւ մարզական աշխարհի ընծայուած երիտասարդներու մասին։