Bomonti Mıhitaryan Okulundan Yetişenler Derneği, Bomonti

Arpa Suyu. No: 20, 34380 Bomonti.
Tel.: (0212) 247-8559, (0212) 291-9635

19. yüzyılda, Venedik Mıhitaryan Rahipler Topluluğu’na bağlı Surp Ğazar Ermeni Katolik Mıhitarist Rahipleri Cemiyeti tarafından, Kadıköy’de kurulan okulun 204 senelik geçmişinde, dernek oluşumu sağlanamamıştır.

2009 senesi sonlarında, mezunlardan bir grup toplanarak, yeni mezunlarının da katılımı ile çalışmalarınızı kurumsal bir çatı altında toplamayı hedeflemiştir. Okulun ihtiyacı olan desteği resmi ve verimli yollardan sağlamak, mezunlarınızı kaybetmeden bir arada tutabilmek ve halen okulda okuyan öğrencilere sosyal, kültürel ve sportif alanlarda destek olabilmek adına, dernek kurulum işlemlerini hızlandırarak, 31.10.2012 tarihinde, B.M.O. Y.D. adı ile dernek kurulmuş bulunmaktadır.

Derneğin hedeflerinden bazıları; bünyesinde sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri barındıran Gençlik Kolu’nu oluşturmak; bu faaliyetlerde gençlik sinerjisinin devamlılığını sağlamaktır.

Yapılacak faaliyetlerle okulun adını yüceltmek ana amaçtır.