Kınalıada Çocuk Kampı (Karagözyan Derneği Dinlenme Evi)

Serap Sok. No: 2, 34977 Kınalıada.
Tel. (0216) 381-4371

1952’de Patrik Karekin Haçaduryan tarafından cemaatin daha az şanslı öğrencilerine yararlı olmak amacıyla Boyacıköy’de çocuklara özel açılmış olan bir kamp 1960 yılında kapanır.

Episkoposluğu döneminde Boyacıköy kampının çalışmalarına destekte bulunmuş olan Patrik Şınorhk Kalustyan, Patriklik tahtına yükselmesinden hemen sonra (1962), iki senedir kapalı olan Boyacıköy’deki kampı yeniden açmak için işe koyulur. Dört senelik bir uzlaşma çabalarının ardından 1966 yılında Patrik Şınorhk, Gülbengyan Fonu, Adalar Kilise Yönetim Kurulu, Kevork Karamanugyan ve Ferdinand Manugyan’ın maddi ve manevi destekleriyle Kınalıada Kampı Çocuk Dinlenme Evi Karagözyan Okulu’ndan Yetişenler Derneği’nin kullanımına tahsis edilerek muhtaç çocuklar resmen kabul edilmeye başlanır.

Bu geçen yıllar boyunca Kınalıada Kampı her yaz döneminde 150-200 kişi civarında karma öğrencileri barındırmıştır.

Bugün de yönetimin çalışmaları sayesinde, kurumun özverili müdür, öğretmen ve eğiticileri, çocukların fiziki, ahlaki, ilmi gelişimleri üzerinde titizlikle durarak onları birey olmaya hazırlarlar.