Զուարթնոց Դպրաց Դաս Երգչախումբ / Կէտիկփաշա, Ս. Յովհաննէս Եկեղեցի

Նախագահ՝ Տրդատ Աւ. Քհնյ. Ուզունեան
Դպրապետ՝ Ժիրայր Ուր. Դպ. Աքմէրճան

Կէտիկփաշաի Ս. Յովհաննէս Եկեղեցւոյ Դպրաց Դաս Երգչախումբն է։ Երչախումբը կազմուած է 1936ին։ Խումբը շրջան մը եղած է արական։ Կ՚երգէ Կոմիտասեան քառաձայն պատարագը։ Առաջին վարիչը եղած է Խաչիկ Սուճիեան։ Խումբի անունը օրուան դպրապետ Տօքթ. Գարեգին Շահնազար դրած է։

Այժմ, Գէորգ Չաղլըչուպուքճուի մականին ներքեւ կ՚երգէ Կոմիտասեան բազմաձայն երգեցողութեամբ։