Կոմիտաս Դպրաց Դաս Երգչախումբ / Գուրուչէշմէ, Երեւման Ս. Խաչ Եկեղեցի

Նախագահ՝ Գէորգ Աւ. Քհնյ. Չնարեան
Դպրապետ՝ Հայկ Ուր. Դպ. Ճիհանկիւլեան

Գուրուչէշմէի Երեւման Ս. Խաչ Եկեղեցւոյ Դպրաց Դաս Երգչախումբն է։ 1910-ին խումբ մը թաղեցի երիտասարդներ ի մի գալով ծնունդ տուած են առաջին պաշտօնական դպրաց դասուն։ Երգչախումբը կազմուած է 1918ին։ Առաջին անգամ թաղի եկեղեցւոյ մէջ կ՚երգուի Կոմիտաս Վարդապետի արական խումբի համար դաշնաւորած բազմաձայն Ս. Պատարագը։ Թաղի քարոզիչ Գէորգ Ծ. Վրդ. Իբրանոսեանի առաջարկով խումբը իր անունը առած է ի յիշատակ Կոմիտաս Վարդապետին՝ անուանուելով Կոմիտաս Դպրաց Դաս Երգչախումբ։ Խումբը ունեցած է արական կազմ։ 1929ին խումբը երաժշտական այլ պատճառներով դիմում ներկայացուց որպէսզի Ս. Պատարագի Երգեցողութիւնները կատարէ վերնատունէն։ Ս. Պատրիարքը ընթացք կուտայ այս դիմումին։

Զանազան առիթներով, հոգեւոր եւ աշխարհիկ երգերէ բաղկացեալ բազում համերգներով հանդէս եկած է։

Կ՚երգէ Կոմիտասեան քառաձայն երգեցողութեամբ։