Սայաթ Նովա Դպրաց Դաս Երգչախումբ / Պօյաճըգիւղ, Ս. Երից Մանկանց Եկեղեցի

Նախագահ՝
Դպրապետ՝ Օննիկ Սէլվիեան
Կայքէջ՝ http://www.sayatnova.org/

Պօյաճըգիւղի Ս. Երից Մանկանց Եկեղեցւոյ Դպրաց Դաս Երգչախումբն է։ Երկսեռ կազմ ունեցող այս եգչախումբը կազմուած է 1972ին։ Անդամներուն կարեւոր մէկ տոկոսը Ֆէրիգիւղի Վարդանանց Երգչախումբէն բաժնուելով է որ կազմուած է այս երգչախումբը։ Հոգեւոր երգերու առընթեր կ՚աշխատի նաեւ աշխարհիկ երգեր։ Դպրաց Դաս Երգչախումբը իր անունը առած է 18րդ դարու նշանաւոր աշուղներէն Սայաթ Նովայէն։ Թուրքիոյ եւ արտասահմանի մէջ մասնակցած է համերգներու։

2004էն սկսեալ երգչախումբի վարիչն է մանկանց խումբէն հասած Մէլիքճան Զաման։ Իսկ եկեղեցական երաժշտութեան վարիչի պաշտօնը ստանձնած է դպրապետ Օննիկ Սէլվիեան։

Կ՚երգեն Եկմալեան բազմաձայն երգեցողութեամբ։