Sayat Nova Korosu / Surp Yerits Mangants Kilisesi, Boyacıköy

Gözetmen:
Baş Muganni: Onnik Selviyan
Web Sitesi: http://www.sayatnova.org/

Boyacıköy Surp Yerits Mangants Kilisesi’nin korosudur. Karma elemanlardan oluşan koro, 1972 yılında kurulur. Elemanlarının büyük çoğunluğu Vartanants Korosu’nun eski elemanlarından oluşmaktadır. Dini şarkılar yanında dünyevi şarkılar da seslendirilmektedir. Koro adını 18. yüzyılın tanınmış halk ozanlarından Sayat Nova’dan almıştır. Türkiye’de ve yurtdışında konserlere katılmıştır.

2004’ten itibaren koronun şefliğini çocuk korosundan yetişen Melikcan Zaman gerçekleştirmektedir. Kilise ilahileri çalışmalarını ise Baş Muganni Onnik Selviyan yönetiminde gerçekleştirmektedir. Koro Kutsal Sunu (S. Badarak) İlahileri’ni Yegmalyan olarak seslendirmektedir.