Varvaryan Korosu / Surp Harutyun Kilisesi, Kumkapı Dışı

Gözetmen: Peder Natan Arabyan
Baş Muganni:

Kumkapı Dışı Surp Harutyun Kilisesi’nin 1932 yılında kurulmuş olan korosudur. İlk dönemlerde erkeklerden oluşan koro, Kutsal Sunu (S.Badarak) İlahileri’ni Gomidasyan olarak seslendirmiştir. Koro’nun ilk şefi Dikran Khaçaduryandır. Koro, adını semtin Varvaryan Okulu’ndan almıştır.