Miyatsyal Korosu / Surp Haç Kilisesi, Üsküdar

Gözetmen: Peder Husig Hergelyan
Baş Muganni: Diyakon Arşavir Büyükişman

Üsküdar Surp Haç Kilisesi’nin korosudur. 1941’de Surp Garabed Korosu’ndan ayrılanlar, Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç ve Üsküdar Surp Haç Kiliseleri’nde “Surp Haç Lusavoriç” isimli koroyu kurarlar. İlk şef Vartkes Yeğyayan’dır. 1947’de Surp Garabed Korosu da bu koroyla birleşince koro Üsküdar Miyatsyal adını alır. 1958’de Surp Garabed Korosu ayrılsa da koro Miyatsyal Koro ismini korur. Kutsal Sunu (S. Badarak) İlahileri’ni Gomidasyan ve Yegmalyan melodileri yle seslendirirler. Gomidasyan’ı Vahan Sinanyan çalıştırırken, Yegmalyan’ı Suren Tsındzalyan çalıştırır.