Naregatsi Korosu / Surp Asdvadzadzin Kilisesi, Beşiktaş

Gözetmen: Kıdemli Peder Sarkis Kuyumcuyan
Baş Muganni: Diyakon Arman Maraşlıyan

Beşiktaş Surp Astvadzadzin Kilisesi’nin korosudur.1925’li yıllarda Beşiktaş’da Aziz Krikor Naregatsi anısına “Naregatsi” ismiyle çok sesli bir koro vardı. Fakat bu koronun ömrü uzun olmaz. Bugünkü koro 1932’de kurulur ve günümüze kadar çalışmalarına devam eder. Erkeklerden oluşan bu koronun ilk şefi Khaçig Sucuyan olur. Koro, daha sonra karma elemanlardan oluşur ve Kutsal Sunu (S. Badarak) İlahileri’ni Yegmalyan olarak seslendirir. Koro 1989 yılında yeniden kurulur.

Günümüzde ise Diyakon Edvin Harutyun Galipyan’ın önderliğinde çalışmalarına devam etmektedir.