Surp Hovhannes Muganni Heyeti / Surp Hovhannes Kilisesi, Narlıkapı

Gözetmen: Peder Bedros Buldukyan
Baş Muganni: Diyakon Harutyun Sarkisyan

Narlıkapı Surp Hovhannes Kilisesi’nin muganni heyetidir. Kutsal Sunu (S. Badarak) İlahileri’ni Mayr Yeğanag (Ana Ezgi) ve Gomidasyan ezgileriyle okurlar. Bir dönem kilise bünyesinde karma koro kurma çalışmaları yürütülse de, başarı ile sonuçlanmamıştır. 1972’de muganni heyeti yeniden kurulmuştur.